In het kort

De Verenigingsraad Delft (VeRa) is de Delftse Kamer van Verenigingen. Ze is het overkoepelend orgaan van 18 studentenverenigingen in Delft en houdt zich voornamelijk bezig met het maken en behouden van contacten tussen de aangesloten verenigingen onderling en externe partijen. De VeRa vertegenwoordigt haar aangesloten verenigingen en de leden hiervan tegenover onder andere de TU Delft, de gemeente Delft en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

Elke week is er een vergadering van de VeRa waar het dagelijks bestuur (DB), afgevaardigden van de aangesloten studentenverenigingen en eventuele gasten aanwezig zijn. Tijdens deze vergadering worden zaken besproken die voor studentenverenigingen in Delft van belang zijn. Daarnaast werken wij samen met aangesloten verenigingen in verschillende werkgroepen om de belangen van studenten te behartigen. Een van de lopende werkgroepen is Studentenwelzijn. Deze werkgroep is opgericht om het onderwerp mentale gezondheid bespreekbaar te maken onder studenten.

Actueel

Opvolging VeRa DB ’24 gezocht!

Ben jij een tweede-, derde- of vierdejaars student aan de TU Delft en lid bij één van onze studentenverenigingen? Misschien is dan het parttime bestuur van de VerenigingsRaad iets voor jou!

De VeRa is het overkoepelend orgaan van 18 studentenverenigingen in Delft en houdt zich bezig met het maken en behouden van contacten tussen de aangesloten verenigingen onderling en externe partijen. Ieder kwartaal zit de VeRa samen met de TU en de gemeente aan tafel om studentenzaken te bespreken en grote campagnes op te zetten zoals “Ben je oke?”

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 gezellige mensen van verschillende verenigingen. Het bestuursjaar loopt van februari 2024 t/m februari 2025 en kost ongeveer 8 tot 12 uur per week.

Geïnteresseerd? Laat dan je gegevens achter in de forms!
Interesseformulier VeRa DB ’24

VerenigingsRaad Delft