In het kort

De Verenigingsraad Delft (VeRa) is de Delftse Kamer van Verenigingen. Ze is het overkoepelend orgaan van 18 studentenverenigingen in Delft en houdt zich voornamelijk bezig met het maken en behouden van contacten tussen de aangesloten verenigingen onderling en externe partijen. De VeRa vertegenwoordigt haar aangesloten verenigingen en de leden hiervan tegenover onder andere de TU Delft, de gemeente Delft en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

Elke week is er een vergadering van de VeRa waar het dagelijks bestuur (DB), afgevaardigden van de aangesloten studentenverenigingen en eventuele gasten aanwezig zijn. Tijdens deze vergadering worden zaken besproken die voor studentenverenigingen in Delft van belang zijn. Daarnaast werken wij samen met aangesloten verenigingen in verschillende werkgroepen om de belangen van studenten te behartigen. Een van de lopende werkgroepen is Studentenwelzijn. Deze werkgroep is opgericht om het onderwerp mentale gezondheid bespreekbaar te maken onder studenten.

VerenigingsRaad Delft