Wat doet de VeRa?

De VeRa kent een groot takenpakket. Het takenpakket kan uitgesplitst worden in een aantal onderwerpen dan wel activiteiten.

VeRa vergadering

Het voornaamste doel van de VeRa is het maken en behouden van contacten tussen de aangesloten verenigingen onderling en externe partijen. Omdat deze contacten zo belangrijk zijn wordt er wekelijks vergaderd bij de VeRa vergadering. In deze vergadering neemt van iedere aangesloten vereniging een bestuurder plaats en deze wordt geleid door het Dagelijks Bestuur (DB). In de vergadering wordt gepraat over onderwerpen als: activiteiten in de stad, ontwikkelingen rondom de TU Delft, gemeentelijke kwesties en activiteiten op de studentenverenigingen. Aangezien via de VeRa vergadering in één keer contact kan worden gezocht met alle aangesloten studentenverenigingen komen er regelmatig gasten van bijvoorbeeld de TU Delft, het OWee bestuur, de gemeente Delft of een wethouder langs.

Belangen behartigen

Het netwerk van de VeRa strekt zich verder uit dan Delft. Binnen Delft praat de VeRa met allerlei partijen als de gemeente Delft, de TU Delft, politie en brandweer, de studentenraad en nog veel meer. Buiten Delft kent de VeRa echter ook nog een groot netwerk. Zo behartigt ze de belangen van de Delftse studentenverenigingen bij de LKvV. Verder heeft ze contact met de andere PKvV’s in de studentensteden in Nederland.