Nieuws

Lancering ‘Trek WEL aan de bel’ campagne (24 maart 2021)

Steeds meer studenten ervaren mentale-, sociaal-emotionele problemen en eenzaamheid. Dat blijkt uit een onderzoek vanuit het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Wij – de studentenverenigingen in Delft, geleid door de VeRa – vinden het hoog tijd om in actie te komen. Door middel van de postercampagne ‘Trek WEL aan de bel’ roepen we studenten die het moeilijk hebben op om hulp te zoeken en wijzen hen de weg. De posters worden deze week in Delft verspreid en later ook in andere studentensteden.

Verontrustende signalen

Er wordt al langere tijd gesproken over het welzijn van de studenten in Nederland. Uit het onderzoek van studentenorganisatie ISO blijkt dat één op de drie universitaire studenten en zeventien procent van de studenten op het HBO volledig online onderwijs volgt. Dit zorgt voor grote eenzaamheid onder de studentengemeenschap en grote zorgen bij onderwijsinstellingen. Reden om vanuit de TU Delft te kijken naar mogelijkheden voor het opzetten van een welzijnscampagne.

Campagne ‘Trek WEL aan de bel’

Wij als VeRa zijn hiermee aan de slag gegaan, samen met onze lidverenigingen. Voor deze aanpak is gekozen omdat studenten bij uitstek begrijpen wat er bij medestudenten speelt, soms beter dan de onderwijsinstellingen. Het doel van de campagne ‘Trek WEL aan de bel’ is het aanbieden van handvatten voor de studenten om gemakkelijk de hulp te vinden die aanwezig is. Er zijn meerdere instanties die hulp bieden in dit soort situaties, maar veel mensen weten niet van het bestaan af.

Een tweede doel van de studentenverenigingen is het doorbreken van de taboe van het mentale welzijn (of gebrek daaraan). ‘Het is belangrijk om erover te praten, anders zullen de problemen alleen maar erger worden. Samen sta je sterker.’ Aldus Sanne Jongbloed (Penningsmeester en Media Contactpersoon van de VeRa). De postercampagne wordt bijgestaan door sociale media posts en de website genaamd www.trekwelaandebel.nl voor meer informatie.

Eerdere campagne

In september hebben wij al eerder een postercampagne gestart over wat je moet doen als je huisgenoot zich laat testen of positief getest is. Deze poster is toen op landelijk niveau erg goed ontvangen. Daarom is nu voor een vergelijkbare aanpak gekozen. Naast aandacht voor de financiële consequenties vanuit de overheid willen de studentenverenigingen en universiteit van Delft hiermee aandacht vragen voor de mentale consequenties van online onderwijs.

Opening verenigingen en eettafels (9 juni 2020)

Toen de horeca te horen kreeg dat ze op 1 juni weer open mochten, was de grote vraag bij studentenverenigingen of ook zij weer van start konden. Toen er de week voor 1 juni nóg geen duidelijk was, besloot de VeRa samen met Marcel van STIP de (verenigings)koppen bij elkaar te steken. Hieronder lees je hoe wij ons ingezet hebben om verenigingen te heropenen.

larsenmarcel

Lars Rhijnsburger (links, VeRa) en Marcel Harinck (rechts, STIP)

In de week van 25 mei, de week voor de horeca weer openging, is er veel contact geweest tussen de VeRa en STIP. De studentenverenigingen hadden de gemeente benaderd met de vraag of ze hun deuren op 1 juni ook mochten openen, maar kregen in de eerste instantie van de gemeente te horen dat dat niet mogelijk was. Dit vonden we vreemd, sinds er op dat moment nog geen formeel besluit lag vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden, die de regels in coronatijd voor Delft en de regio formuleert. STIP heeft dit toen direct nagevraagd bij de gemeente.

Commissievergadering

Eens in de twee weken bespreekt de gemeenteraad de huidige stand van zaken rondom corona. Op donderdag 28 mei heeft STIP bij deze bespreking gepleit om studentenverenigingen te heropenen, mits ze zich houden aan dezelfde regels die voor de Horeca gelden. Deze heropening is van belang, omdat sociaal contact essentieel is voor het welzijn van mensen en een deel van de leden al maanden alleen thuis zit.

Op dit pleidooi reageerde de burgemeester positief. Ook zij wil dat Delftse jongeren elkaar weer (op een verantwoorde wijze) kunnen ontmoeten, maar ze is afhankelijk van de noodverordening die werd opgesteld door de Veiligheidsregio. Als daarin te strakke kaders voor paracommerciële instellingen zouden staan, zouden studentenverenigingen gesloten moeten blijven.

Noodverordening, kaders en heropening

Op vrijdag 29 mei verscheen de nieuwe noodverordening. Marcel: “Na het doorspitten van de noodverordening, constateerde ik dat er beleidsruimte voor de gemeente was om de heropening van studentenverenigingen toe te staan. Dit heb ik voorgelegd aan de burgemeester en verantwoordelijke ambtenaren, en zij deelden deze conclusie”.

De gemeente heeft vervolgens begin juni kaders opgesteld voor de heropening van studentenverenigingen en heeft aan de VeRa gevraagd om een protocol op te stellen voor alle aangesloten verenigingen. De VeRa is hier de toen dan ook druk mee geweest met enkele tips van onze kant, en vandaag (9 juni) is de knoop doorgehakt: De Sociëteiten en eettafels mogen per direct open!

Studentensportvereningen en Openbare Eettafels

Helaas mogen studentensportverenigingen hun deuren nog niet openen voor een borrel. Dit mag waarschijnlijk wél wanneer sportkantines ook mogen openen (naar verwachting op 1 juli). Ook de openbare eettafels mogen nog niet open voor externe Delftenaren. De VeRa vind beide punten ook belangrijk, en gaat hier de komende tijd dan ook nog mee aan de slag!