Dagelijks Bestuur

Het Huidige Dagelijks Bestuur van de VerenigingsRaad Delft:

Joost Sanders – Voorzitter

Annegien Koopal – Secretaris

Jochem van de Kamp – Penningmeester

Ann Withaar – Commissaris TU

Salomé Tiemersma РCommissaris Extern

Raad van Advies

Mart van de Ven (oud fractie ORAS)

Rick Donkers (oud voorzitter Outsite)

Guus Gorsse (oud fractie ORAS)

Delano Flipse (oud extern DSB, oud VeRa DB)

Effie Leijten [voorzitter RvA] (oud extern SJB)

Matthijs Gouwerok (oud fractievoorzitter STIP)

Emilie Jong (oud fractie ORAS)

Nidas Brandsma (oud bestuur LKvV, oud VeRa DB)